Вести

02.09.2009

Со најновиот ребаланс на Буџетот за 2009 година се кратат и приходите и расходите за 3,2 проценти.

02.09.2009

Децата кои посетуваат редовно средно училиште, а потекнуваат од семејства приматели на социјална помош ќе добиваат годишно по 12.000 денари за потребите за нивното школување.

01.09.2009

„Ребалансот е силен инструмент на државата за да го прилагоди однесувањето согласно движењата во реалниот сектор.“

31.08.2009

Со вториот ребаланс ќе се скратат од 4 до 4,5 милијарди денари. Ќе се крати на непродуктивни расходи а некои од проектите со забавена динамика ќе се реализираат во 2010 година.

27.08.2009

Кратење на расходите меѓу 4 и 4,5 милијарди денари и проекција за растот на бруто домашниот производ за 2009 од минус 0,6, отсто, предвидува предлог ребалансот на буџетот

04.08.2009

Прибирањето на приходите во буџетот во јули покажуваат позитивни сигнали за закрепнување и првпат по неколку месеци буџетското салдо е во суфицит. Приходите се пониски за само

04.08.2009

На денешната аукција на државни хартии од вредност со девизна клаузула, беа понудени 1.500.000.000 денари за државни записи со камата од 5,5 отсто и рок на достасување

28.07.2009

Македонија доби зелено светло од Европската комисија (ЕК) за самостојно управување со средствата на третата компонента на ИПА фондовите која се однесува на регионалниот развој.

Pages