Вести

04.08.2009

На денешната аукција на државни хартии од вредност со девизна клаузула, беа понудени 1.500.000.000 денари за државни записи со камата од 5,5 отсто и рок на достасување

28.07.2009

Македонија доби зелено светло од Европската комисија (ЕК) за самостојно управување со средствата на третата компонента на ИПА фондовите која се однесува на регионалниот развој.

20.07.2009

Ребаланс на буџетот сепак ќе има

Државата сепак ќе ги скуси трошоците. Интензивно се подготвува ребаланс на буџетот. Конечната верзија на приходите и расходите на Владата ќе биде доставена на крајот на август.

20.07.2009

Нема девалвација ни од септември

Ако оцениме дека има потреба од формален аранжман со ММФ за да се задржи макроекономската стабилност ние нема да размислуваме. Значи, отворени ги држиме сите врати и сметам дека тоа е разумен пристап во вакви услови кога има светска економска криза

20.07.2009

Ребалансите на буџетот се вообичаена работа. Ќе има потреба од ребаланс, во текот на третиот квартал од годинава, меѓутоа, таа потреба не е од ургентен карактер. Моите проценки се дека нема потреба од толкав висок износ на намалување на расходите

20.07.2009
Ребаланс ќе има, ама не сега

01.07.2009

Министерството за финансии вчера изврши успешна емисија на еврообврзница на меѓународниот пазар на капитал во вредност од 175 милиони евра.

29.06.2009

Услугите на македонските општини кои се во втора фаза на децентрализација ќе се подобруваат преку проекти што ќе бидат финансирани со заем од Светската банка

25.06.2009

Средствата од Европската инвестициска банка наменети за мали и средни претпријатија како одговор на кризата се веќе достапни за претпријатијата. Договорите за заемот и за гаранциите

17.06.2009

Бордот директори на Светска банка вчера одобри 19,3 милиони евра за Проектот за условени парични трансфери во Република Македонија.

Pages