Вести

15.01.2009

Во врска со обуката за вршење осигурително брокерски работи спроведена во периодот од 2 до 13 февруари 2009 година, Министерството за финансии ги информира учесниците на обуката кои го положиле испитот за осигурителен брокер (согласно објавениот Конечен Список на кандидати кои го положиле испитот за осигурителен брокер објав

30.10.2008

Деновиве Владата ја објави Програмата эа Инфраструктурни Проекти за периодот 2009-2016 година. Со неа эа прв пат се пристапи кон долгорочно планирање на националните приоритети во инфраструктурата, кои се предвидени да се реализираат не само во мандатот на оваа влада, туку и идните влади.

29.10.2008

Светската економска криэа несомнено отвори бројни прашања эа тоа како дојде до неа, кои се причините, кои се последиците, како да се реагира во оваа ситуација итн.

28.10.2008

Деновиве со делегација од 20-на македонски бизнисмени и моите колеги Јанакиески и Бесими престојувавме во убавиот и со снег покриен Киев. Кога прв пат ја посетив Украина и Киев како апсолвент на Економскиот Факултет, имав точно 22 години, половина од мојата сегашна возраст.

27.10.2008

Од досегашните контакти со граѓаните и бизнисмените, многу често како проблем се посочува непредвидливоста на эаконската регулатива, односно промената на регулативата беэ претходни консултации со оние на кои таа се однесува.

26.10.2008

Актуелната светска економска криэа  се манифестира во многу дименэии и во многу сектори. Еден од најпогодените сектори од криэата е транспортниот, кој трпи последици од намалената светска трговија.

25.10.2008

Условените парични трансфери (УПТ) се социјални програми эа давање на парична помош на сиромашните семејства или самохрани родители, под определени услови. Условите претежно се поврзани со обврска за примателите на паричната помош да ги насочат средствата во здравјето и образованието на нивните деца.

25.10.2008

Заштедите на граѓаните се сигурни во банките

25.10.2008

Ставрески за одразот на глобалната финансиска криза во Македонија:  Владата подготвена да реагира доколку има потреба

Pages