Вести

20.11.2007

Почитуван проректоре,

Почитувани претставници на академската средина,

19.11.2007

Почитувани екселенции,
Почитувани претставници на Светската банка,
Почитувани претставници на локалната самоуправа,

18.11.2007

Почитувани земјоделци,
Почитувани стопанственици,

16.11.2007

Почитуван градоначалник Велков,
Почитувани претставници на медиумите,

15.11.2007

Почитуван министер Спасеновски,
Почитуван г-дин Исак Лајбрих, директор на Соли груп од Израел

14.11.2007

Почитуван Министер Јанакиески,
Почитувана Директорке на Фондот за магистрални и регионални патишта,  Валкановска,

13.11.2007

Почитувана претседателке на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература – г-ѓа Нада Николова,

12.11.2007

Почитувано раководство на Нутричел,
Почитувани стопанственици,

Pages