Вести

25.08.2008

Квалитетот на државната администрација е еден одклучните фактори эа раэвојот на демократските процеси и ефикасно функционирање на државите.  Политичките структури се тие кои раководат со эемјата, но тие сепак се променливи.

23.08.2008

Секој од нас барем еднаш во животот се соочил со бирократијата, чувствувајќи се истовремено фрустрирано, бедно и понижено во односите со луѓето од онаа страна на шалтерот.

22.08.2008

Развојните економисти од 1950-те го објаснуваа економскиот раст како сложен процес на економска, социјална и политичка трансформација. Подоцна, во 1980-те, економистите дојдоа до поедноставно гледиште според кое економскиот раст ќе се случи доколку се формулираат добри економски политики.

21.08.2008

Прометеј ја направи врската помеѓу небото и земјата така што го украде огнот од боговите и му го даде на човекот. Казнет за оддавањето на древната тајна, тој беше симнат од небото и во маки беше окован на земјата.

20.08.2008

Мојот комшија Павле отсекогаш сакаше да отвори сопствен бизнис. И отсекогаш го сакаше спортот. Во 2003, тој го напушти работното место, го продаде старото пежо и ги извади парите од штедната книшка во Стопанска банка.

19.08.2008

Секоја политичка автобиографија во последниве сто години почнува со објаснување зошто авторот се одлучил да влезе во политичкиот живот.

18.08.2008

Клуч на пазарното јакнење на компаниите претставува високата употребна вредност на производите и услугите и производството на нови производи со висока додадена вредност, при што целта е поквалитетно и поефтино производство.

17.08.2008

„Квалитетно е!“, рекоа пред десетина години едни политичари и некои „експерти за се'“ и спроведоа професионално некомпетентна, економски штетна и правно криминална приватизација. Приватизација, која направи илјадници луѓе да живеат несреќен живот.

16.08.2008

Имам еден добар пријател кој е голем мераклија на "марки". Посебно е "хипнотизиран" од една што тој ја нарекува "со четири букви", или БОСС. Што и да е, да се купи нешто што ги има четирите букви од овој светски реномиран бренд.  Имам еден друг близок пријател, кој пак има поинаков стил.

Pages