Вести

29.08.2008

Системот за контрола на квалитетот во Република Македонија се заснова на три столба.  Тие се Институтот за Стандардизација, Бирото за Метрологија и Институтот за Акредитација.

28.08.2008

Oние кои добро ме поэнаваат, энаат дека многу сакам добри дебати.

27.08.2008

Буџетот претставува основен инструмент за реализација на програмата на една влада.

26.08.2008

Од првиот момент кога се појави идејата Република Македонија да стане членка на НАТО, јавната дебата е фокусирана на политичките и воените аспекти на ова прашање.

25.08.2008

Квалитетот на државната администрација е еден одклучните фактори эа раэвојот на демократските процеси и ефикасно функционирање на државите.  Политичките структури се тие кои раководат со эемјата, но тие сепак се променливи.

23.08.2008

Секој од нас барем еднаш во животот се соочил со бирократијата, чувствувајќи се истовремено фрустрирано, бедно и понижено во односите со луѓето од онаа страна на шалтерот.

22.08.2008

Развојните економисти од 1950-те го објаснуваа економскиот раст како сложен процес на економска, социјална и политичка трансформација. Подоцна, во 1980-те, економистите дојдоа до поедноставно гледиште според кое економскиот раст ќе се случи доколку се формулираат добри економски политики.

21.08.2008

Прометеј ја направи врската помеѓу небото и земјата така што го украде огнот од боговите и му го даде на човекот. Казнет за оддавањето на древната тајна, тој беше симнат од небото и во маки беше окован на земјата.

20.08.2008

Мојот комшија Павле отсекогаш сакаше да отвори сопствен бизнис. И отсекогаш го сакаше спортот. Во 2003, тој го напушти работното место, го продаде старото пежо и ги извади парите од штедната книшка во Стопанска банка.

Pages