Колумни

Капутот на учителката, 06.12.2007
30.08.2008

Неодамна во разговор со еден добар бизнисмен, ги анализиравме искуствата на земјите кои успеале да остварат значаен економски прогрес во последниве две децении.

Акредитација, 30.11.2007
29.08.2008

Системот за контрола на квалитетот во Република Македонија се заснова на три столба.  Тие се Институтот за Стандардизација, Бирото за Метрологија и Институтот за Акредитација.

(I can’t get no) Satisfaction, 23.11.2007
28.08.2008

Oние кои добро ме поэнаваат, энаат дека многу сакам добри дебати.

Буџет 2008, 16.11.2007
27.08.2008

Буџетот претставува основен инструмент за реализација на програмата на една влада.

Економскиот контекст на НАТО, 09.11.2007
26.08.2008

Од првиот момент кога се појави идејата Република Македонија да стане членка на НАТО, јавната дебата е фокусирана на политичките и воените аспекти на ова прашање.

Таен Клиент, 02.11.2008
25.08.2008

Квалитетот на државната администрација е еден одклучните фактори эа раэвојот на демократските процеси и ефикасно функционирање на државите.  Политичките структури се тие кои раководат со эемјата, но тие сепак се променливи.

Бизнискратија наместо бирократија, 19.10.2007
23.08.2008

Секој од нас барем еднаш во животот се соочил со бирократијата, чувствувајќи се истовремено фрустрирано, бедно и понижено во односите со луѓето од онаа страна на шалтерот.

Уметност и занает, 12.10.2007
22.08.2008

Развојните економисти од 1950-те го објаснуваа економскиот раст како сложен процес на економска, социјална и политичка трансформација. Подоцна, во 1980-те, економистите дојдоа до поедноставно гледиште според кое економскиот раст ќе се случи доколку се формулираат добри економски политики.

Гасификација, 05.10.2007
21.08.2008

Прометеј ја направи врската помеѓу небото и земјата така што го украде огнот од боговите и му го даде на човекот. Казнет за оддавањето на древната тајна, тој беше симнат од небото и во маки беше окован на земјата.

Pages