Повици и објави

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање понуди за склучување нефинансиски договор за наплата на административна такса со платежна картичка преку инсталирање виртуелен ПОС терминал
26.06.2015

Министерството за финансии објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање понуди за склучување нефинансиски договор за наплата на
административна такса со платежна картичка преку инсталирање виртуелен
ПОС терминал

Известување за краен рок за поднесување барања за отпис на долгови
15.09.2014

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека рокот за поднесување на барањата за еднократен отпис на долговите истекува на 13 октомври 2014 година во 16.30 часот.  

Ги повикуваме граѓаните кои имаат право на отпис на долговите, а сеуште не поднеле барање, да се обратат до Центрите за социјална работа во местото на живеење и да го пополнат образецот-барање за остварување на правото на еднократен отпис на долговите.

Потсетуваме дека право на отпис имаат:

ПОВИК за пријавување за сертификација на внатрешни ревизори
03.09.2014

ПОВИК за пријавување за сертификација на внатрешни ревизори во рамки на Програмата за обука и сертификација на внатрешни ревизори во јавниот сектор во Република Македонија

Јавен повик за еднократен отпис на долговите
16.08.2014

Се повикуваат граѓаните на Република Македонија, почнувајќи од 18 август да поднесат барање за отпишување на долговите настанати до 31.12.2013 година

Pages