Повици и објави

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
27.07.2016

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани,

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит
15.03.2016

во периодот од 1ви февруари до 31ви декември 2016 година

 

1. Се повикуваат граѓаните кои се заинтересирани за добивање субвенциониран станбен кредит да ги поднесат своите апликации во периодот од 1ви февруари 2016 година до 31ви декември 2016 година.

2. Сите граѓани кои се заинтересирани за добивање субвенциониран станбен кредит можат да аплицираат за еден од следните два модела:

Отворени денови на Управата за имотно правни работи
01.03.2016

Ве известуваме дека Министерството за финансии, во согласност со определбата на Владата на Република Македонија за поддршка на стопанството и одржување континуиран дијалог со бизнис заедницата во Република Македонија, спроведува нов циклус средби со компании и со физички лица на кои им е потребна помош во постапката за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост.

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2016 ГОДИНА
31.12.2015

Ви благодариме за учество во консултациите за нацрт Програмата на економски реформи за 2016 година (ПЕР 2016) кои се спроведоа во период од 23 до 31 декември 2015 година.

ПОВИК ЗА КОМЕНТАРИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2016 ГОДИНА
23.12.2015

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2016 година (ПЕР 2016), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 јануари 2016 година, по усвојување на нејзиниот конечен текст.

Конкурс за најдобра творба на деца и млади, по повод Светскиот ден на штедењето - 31 октомври
20.10.2015

Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија и Агенцијата за супервизија на осигурувањето по повод светскиот ден на штедење, 31 октомври, објавуваат конкурс за избор на најдобра ликовна и литературна творба на тема “И јас умеам да штедам“ или на тема “Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството“.

ПОВИК за пријавување за учество во обуката на внатрешни ревизори во јавниот сектор
17.08.2015

Министерството за финансии во соработка со Центарот за развој на финансиите (Center of Excellence in Finance-CEF) и Овластениот институт за јавни финансии и сметководство (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy-CIPFA), од втората половина на септември 2015 година ќе започне со реализација на третиот циклус на Обуката на внатрешни ревизори во јавниот сектор во Република Македонија (Training of Internal Auditors in the Public  Sector - TIAPS).

Пријавените кандидати за учество во обуката треба да ги исполнуваат следните услови:

Pages