Повици и објави

ОГЛАС ЗА РАБОТНИ АНГАЖМАНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - MSIP
14.02.2018

Огласот за ангажман на определено време на Проектот за подобрување на општински услуги - МСИП можете да го преземете на следниот линк.

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2018 – 2020 година
27.11.2017

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2018 – 2020 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2018 – 2020 година (ПЕР 2018), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2018 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Јавен повик за волонтирање во Министерство за финансии
31.07.2017

 

 

Република Македонија

Министерство за финансии

 

Министерството за финансии, врз основа на Програмата за волонтирање објавува:

                                                              ЈАВЕН ПОВИК

за аплицирање на кандидати за волонтирање во Министерството за финансии

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2017 ГОДИНА
12.01.2017

БЛАГОДАРНОСТ ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОМЕНТАРИТЕ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ ЗА 2017 ГОДИНА

Ви благодариме за учество во консултациите за нацрт Програмата на економски реформи за 2017 година (ПЕР 2017) кои се спроведоа во период од 27 декември 2016 година до 10 јануари 2017 година. Исто така ви благодариме за учеството на консултативниот состанок кој се одржа на 4 јануари 2017 година.

Повик за консултации за Програма за економски реформи 2017
27.12.2016

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2017 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2017 година (ПЕР 2017), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 јануари 2017 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Pages