Повици и објави

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето ‒ 1 ноември
07.10.2019

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето – 1 ноември и одобрување средства O. бр. 02-30505/1 од 3.10.2019 година, Народната банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии на Република Северна Македонија и Агенцијата за супервизија на осигурување објавуваат

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2019 - 2021 ДОСТАВЕНА ДО ЕК
31.01.2019

Денес, 31 јануари 2019 година, министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2019-2021 до Европската комисија.

Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Програма на економски реформи 2019-2021
23.11.2018

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2019 – 2021 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2019 – 2021 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2019 – 2021 година (ПЕР 2019), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2019 година, по усвојување на нејзиниот текст.

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ИЗМАМА ЗА ЗАШТИТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2019 - 2022 ГОДИНА
30.10.2018

Ви ја претставуваме нацрт Националната стратегија за борба против измама за заштита на финансиските интереси на Европската унија во Република Македонија 2019 - 2022 година.

Цел на Стратегијата е обезбедување ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на ЕУ и националните финансиски интереси преку подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементација  на ЕУ фондови.

Pages