Издвоени

Mbështetje nga Ministria e Financave të Holandës për ndërtimin e kapitalit njerëzor në Maqedoni - nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim 2020-2022

Mbështetje nga Ministria e Financave të Holandës për ndërtimin e kapitalit njerëzor në Maqedoni - nënshkruhet Memorandum për bas

23 janar 2020, Shkup - Shkëmbimi i përvojave dhe njohurive ndërmjet ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Holandës vazhdon edhe për dy vitet e ardhshme në drejtim të krijimit të sistemit më të mirë të financave publike në vend. Ministrja e Financave Nina Angellovska nënshkroi Memorandum për Bashkëpunim 2020-2022, të nënshkruar nga ministri i Financave të Holandës Volke Hokestra, i cili ia ndau ambasadorit të Holandës në vend, Dirk Jan Kop.

Поддршка од холандското Министерство за финансии за градење на човечкиот капитал во македонското - потпишан Меморандумот за соработка 2020-2022

Поддршка од холандското министерство за финансии за градење на човечкиот капитал во македонското - потпишан Меморандумот за сора

23 јануари 2020, Скопје - Размената на искуства и знаења помеѓу министерствата за финансии на Република Северна Македонија и Кралството Холандија продолжува и следните две години во насока на градење подобар систем на јавни финансии во земјава. Министерката за финансии, Нина Ангеловска го потпиша Меморандумот за соработка 2020-2022, потпишан од холандскиот министер за финансии, Вопке Хоекстра, а ѝ го врачи амбасадорот на Холандија во земјава, Дирк Јан Коп.

Me grantin e BE-së furnizohet pajisja moderne për laboratorin doganor

Me grantin e BE-së furnizohet pajisja moderne për laboratorin doganor

22 janar 2020, Shkup - Me mjete grant të Bashkimit Evropian në vlerë prej 372.650 euro përmes fondeve IPA është furnizuar pajisja e sofistikuar moderne dhe aparate për laboratorin doganor. Sot, ministrja e Financave Nina Angellovska, ambasadori i  Bashkimit Evropian në vend Samuel Zhbogar dhe drejtori i Drejtorisë doganore Gjoko Tanasoski e vizituan Laboratorin doganor në të cilën është vendosur pajisja e re.

Со грант од ЕУ набавена современа опрема за Царинската лабораторија

Со грант од ЕУ набавена современа опрема за Царинската лабораторија

22 јануари 2020, Скопје - Со грант средства од Европската Унија во износ од 372.650 евра преку ИПА фондовите, набавени се софистицирана и модерна опрема и апарати за царинската лабораторија. Денес министерката за финансии Нина Ангеловска, амбасадорот на Европската Унија во земјава Самуел Жбогар и директорот на Царинската управа Ѓоко Танасоски ја посетија царинската лабораторија во која е поставена новата опрема.

Modern equipment provided to the Customs Laboratory with EU grant

Modern equipment provided to the Customs Laboratory with EU grant

22nd January 2020, Skopje - Sophisticated and modern equipment and apparatus have been procured for the Customs Laboratory with EU grant funds amounting to EUR 372,650 through IPA funds. Today, Minister of Finance Nina Angelovska, EU Ambassador to Macedonia Samuel Žbogar and Customs Administration Director Gjoko Tanasoski visited the Customs Laboratory, checking the new equipment.

Јавен повик до основните и средните училишта за учество во Европскиот квиз на парите

Јавен повик до основните и средните училишта за учество во Европскиот квиз на парите

20 јануари 2020, Скопје - Ги повикуваме основните и средните училишта во Република Северна Македонија за учество во меѓународниот натпревар Европски квиз на парите. Овој квиз е проект на Европската банкарска федерација, фокусиран на финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години.

Ангеловска: Со мерката за субвенционирање на покачување плата 114.000 вработени добија повисока плата

1

18 јануари 2019, Скопје - Во декември, благодарение на мерката за субвенционирање на придонеси за покачување на плати, 114.000 вработени добиле повисоки плати. Во ноември околу 8.200 фирми аплицирале за мерката, додека во декември дури три пати повеќе или 22.600 фирми, рече министерката за финансии Нина Ангеловска на прес-конференцијата одржана денес во Владата на Република Северна Македонија.

Ангеловска: 402 милиони евра поврат на ДДВ кон фирмите во 2019 година

1

18 јануари 2019, Скопје - Минатата година фирмите добиле поврат на ДДВ од 402 милиони евра или за 7,5% повеќе во однос на 2018 година или дури 44% повеќе во однос на 2016 година. Добрата динамика на поврат на ДДВ продолжува и годинава, што е од големо значење за ликвидноста на фирмите, нивното работење и инвестиции, рече министерката за финансии Нина Ангеловска денеска на прес-конференција во Владата на Република Северна Македонија. 

Интегрално обраќање на МФ Ангеловска на прес-конференција во Владата

1

18 јануари 2019, Скопје - Во продолжение следи интегралното обраќање на министерката за финансии Нина Ангеловска на прес-конференцијата одржана во Владата.

Елези: Со помош на Светска банка ќе се модернизира земјоделството и административните услуги на социјалното осигурување

Елези: Со помош на Светска банка ќе се модернизира земјоделството и административните услуги на социјалното осигурување

17 јануари 2019, Скопје - Проект за модернизација на земјоделството во вредност од 50 милиони евра, како и проект за администрирање на социјалното осигурување во вредност од 13,8 милиони евра ќе се реализираат во рамки на четиригодишната Рамка за соработка со Светска банка.

Subscribe to RSS - Издвоени