КОНСТИТУЕНЦА 2019: ЦЕНТРАЛЕН ДЕЛ НА ТЕМА "КАКО ДО ПОПРАВЕДЕН СИСТЕМ ЗА СИТЕ?"