КОНСТИТУЕНЦА 2019: СТРАТЕГИЈА СО СБ И ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ