УСЛОВИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА