Предлог-буџетот за 2019 година на Пленарна седница

Предлог-буџетот за 2019 година денеска е на Пленарна седница на Собрание.