ЈАВЕН ПОВИК БР. ВТОР МСИП 02/2018 за доставување на барања за користење на средства од Вториот проект за подобрување на општинските услуги