Учество на панел „Зелена инфраструктура“ на Годишни средби ЕБОР и билатерални состаноци