Ден на Министерството за финансии - Ден на Буџет на РМ, 2 април