ОГЛАС ЗА РАБОТНИ АНГАЖМАНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - MSIP

Огласот за ангажман на определено време на Проектот за подобрување на општински услуги - МСИП можете да го преземете на следниот линк.