Доделување награди од конкурсот за Ден на штедење - 2 дел