Иницијален состанок за „Програмата за економски реформи“