Посета на МФ Миноски на фабрика за печки за пелети