Миноски на средба со Македонско-Турската стопанска комора