Свечено доделување на сертификати на јавни внатрешни ревизори

Денеска во 14 часот во Министерството за финансии свечено ќе се доделат сертификати за јавни внатрешни ревизори.