Средба со Франк Хеемскерк, извршен директор на Холандска конституенца Светска банка