Миноски во посета на Царината - приходите од почетокот на годината растат