Министерот за финансии Миноски го посети Централниот регистар