Миноски: 22 милиони евра од Владата за фирмите преку данокот за добивка.

 
00:00