Кирил Миноски за Сител: 25 милиони евра од Светска Банка за развој на локалните самоуправи

 
00:00