Завршен настан на ЕУ твининг проектот „Поддршка за ефикасно спречување и борба против измами и нерегуларности со ЕУ фондови