ИНТЕРВЈУ НА АЛСАТ СО МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ МИНОСКИ ВО ВРСКА СО СЛУЧУВАЊАТА СО ИПА ФОНДОВИТЕ

 
00:00