Стопанските комори со поддршка за владините политики