Ставрески: Најголем успех е намалувањето на невработеноста

 
00:00