Првата домашна компанија ги удри темелите на фабриката во зоната Бунарџик, Ставрески гостин во вестите на Сител

 
00:00