Втор производствен погон на италијанската индустиска групација „Витило“ во ТИРЗ Скопје 1