Потпишан договорот за реализација на инвестицијата на Џонсон Контролс во Струмица