Потпишан договорот со КфВ за финансирање на Топлификација Битола