Награди за децата со најдобри творби за осигурување и штедење - Децата се свесни за штедењето и осигурувањето