Потпишување договор за заем за експресниот пат Крива Паланка - Ранковце