Потпишан договор за грант за изградба на сообраќајница во индустриската зона Прилеп 1