Работна средба со Градежна Комора при Сојуз на Стопански Комори