Посета на дневниот центар за деца со церебрална парализа