Доделено 500-то решение од проектот „Купи куќа, купи стан“