Ставрески на терен во кризните места во прилепско и битолско