Македонија, Србија, Унгарија и Кина потпишаа договор за царинска соработка