Ставрески и градоначалникот на општина Бутел засадија дрвца