Свечено потпишување на Договорот за грант помеѓу РM и СБ за ЕУ / ИПА грант за рурална инфраструктура