Осмо заседание на руско-македонската комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка во Калининград