Доделени првите решенија за еднократен отпис на долгови