Прес-конференцијата по повод објавениот извештај Дуинг бизнис на Светска банка